ข้าวป๊อปผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต์และมิกซ์เบอร์รี่
น้ำหนัก : 35 กรัม