ข้าวป๊อปผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต์และดาร์กโกโก้
น้ำหนัก : 35 กรัม