ข้าวป๊อปผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต์และโนริ สาหร่าย
น้ำหนัก : 35 กรัม