ข้าวป๊อปผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต์และทรัฟเฟิล
น้ำหนัก : 35 กรัม