คุกกี้บางกรอบสอดไส้ชอคโกแลตทุเรียน
น้ำหนัก : 180 กรัม