คุกกี้บางกรอบสอดไส้ชอคโกแลตมะม่วง
น้ำหนัก : 180 กรัม