คุกกี้ชาไทยบางกรอบสอดไส้ชอคโกแลตครีมชีส
น้ำหนัก : 180 กรัม