บราวนี่อบกรอบ ไรซ์เบอรี่ อัลมอนด์
น้ำหนัก : 45 กรัม